Wie zijn we

Maarten Ducrot

Ik begeleid leidinggevenden, inmiddels 23 jaar, bij het leiden van veranderingen in hun eigen organisaties. Daarvoor vervul ik verschillende rollen afhankelijk van de context. Specialiteit: Transities, Leiderschap, Teamontwikkeling en Cultuur analyse.

 

In mijn rol als Organisatie adviseur kan ik zorgen dat mensen tot doorbraken komen op hún prestatieniveau. We werken in een netwerk van professionals die het het verschil maken wanneer het aankomt op prestaties van mensen en de bedrijven waarin ze werken. Deze groep ‘Ondernemers in Veranderingen’ wordt gevormd door een beperkt aantal mensen die bewezen hebben dergelijke doorbraken te kunnen bewerkstelligen. Niet alleen bij zichzelf en in de sportwereld maar ook bij anderen en daarbuiten. Ondernemers in Veranderingen zijn mensen die onafhankelijkheid koppelen aan betrokkenheid om de momenten van de waarheid die de weg naar uw eigen “top” markeren een wezenlijke en dus blijvende ervaring te laten zijn”

Wat doen we

De maakbaarheidsgedachte en de modelmatige aanpak is te simplistisch. Een organisatie is een dynamisch geheel, een systeem, waarin een groot aantal factoren werkzaam zijn. Die factoren werken tegelijkertijd en interacteren. Wanneer je in wildwater vaart kun je de dynamiek niet beheersen en controleren. 

 

Toch zul je iets moeten doen anders verdrink je. Als mensen geloven dat ze een rivier kunnen varen dan gaan ze regelen dat ze die opdracht succesvol kunnen volbrengen. In de modelmatige aanpak gaan we voorbij aan het geloof en het vertrouwen van de mensen die er werken als sleutelfactor, Als dat geloof er is ontstaat datgene wat we willen. Het organiseert zichzelf.

 

Het geloof in de eigen organisatie is de basis waarmee we werken. Zonder dat zijn we gefocust op wat we niet willen en reproduceren we datgene wat we juist willen veranderen. Het komt er dus op neer dat je moet leren te vertrouwen op de factoren die werkzaam zijn binnen de dynamiek van het systeem dat je wilt beïnvloeden. De leidinggevenden ontwerpen dan de omstandigheden waarbinnen de medewerkers vormgeven aan de ontwikkelingen die we willen.

 

Vertrouwen in je eigen visie en het vermogen die te kunnen realiseren moet groeien. Groeien is een proces dat je niet kunt controleren door er programma’s op los te laten. De maakbaarheid die een programma suggereert ontbreekt in het proces waarmee je prestaties wilt vergroten.

Hoe doe je dat

Het Nieuwe Adviseren

De ene helft van Nederland adviseert de andere onder het motto “jij hebt een probleem en je hebt mij nodig om het op te lossen”. Welnu Ondernemers in Veranderingen hanteert het uitgangspunt dat leiders geen probleem hebben. Ze geven leiding aan een proces, aan groei van een organisatie en van de mensen die er werken. Dat is geen probleem dat is hun werk. De kracht die een organisatie gebracht heeft waar die nu staat is dezelfde kracht die hem ook vooruit gaat helpen. Of het nu gaat om de Politie, Banken, Onderwijs, Overheid of Gezondheidszorg; alles gebeurt steeds op eigen kracht.

 

Daarom laten we mensen, leidinggevenden, veranderingen ook daadwerkelijk zelf aanjagen: Presteren van binnenuit, aandrijving van veranderingen vanuit de eigen organisatie.